Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do udziału w cyklu 6-ciu spotkań warsztatowych.

Warsztat regionalny odbędzie się 16 czerwca br. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie, od godz. 11:00.

Spotkania skierowane są w szczególności do przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane założenia programu i możliwości wsparcia. W części warsztatowej przedstawione zostaną szczegółowo warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (między innymi: kryteria wyboru projektów).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny

Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji i rejestracja na stronie www.warsztatyfepw.pl.