Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej informuje, iż w związku z decyzją o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca uruchomiona została strona internetowa www.gov.pl/zdalnelekcje, na której udostępniono materiały dydaktyczne dla osób objętych obowiązkiem szkolnym.

Na stronie internetowej zamieszczono treści zgodne z podstawą programową dla uczniów ze wszystkich klas szkoły podstawowej, a także młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. W serwsie www.gov.pl/zdalnelekcje znalazły się też propozycje tematów lekcji dla wszystkich klas i wszystkich przedmiotów.

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów i ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych dobrano zgodnie z obecnym etapem roku szkolnego. Poza językiem angielskim, można tam znaleźć propozycje na lekcje niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego, a także z takich przedmiotów jak np. podstawy przedsiębiorczości czy edukacja dla bezpieczeństwa.

Wszystkie materiały dydaktyczne są bezpłatne. Baza materiałów i zasobów ma być aktualizowana na bieżąco. Dodatkowo na stronie internetowej www.epodreczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które zostały uwzględnione w przykładowych planach lekcji.