Po spotkaniu w sprawie nowej ulicy

Blisko setka mieszkańców wzięła udział w spotkaniu, które dotyczyło planów wybudowania przez samorząd miejski drogi równoległej do ulicy Cieszkowizna w Łukowie. Spotkanie odbyło się w czwartek 18 maja.

Osoby, które odpowiedziały na zaproszenie władz miasta, mogły zapoznać się z koncepcją projektową i przedyskutować z projektantem zastosowane rozwiązania. Planowana droga ma liczyć 875 metrów i ma połączyć ul. Cieszkowizna z ul. Prusa. Ma być równoległa dla dzisiejszej drogi powiatowej.

Podczas spotkania, które odbyło się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, zainteresowani mogli zapoznać się także z pracą funkcjonującego w Urzędzie Miasta punktu „Czyste Powietrze”. Ponadto osoby posiadające nieruchomości w obrębie planowanej do wybudowania drogi, mogą przez najbliższe dwa tygodnie zgłaszać urzędnikom swoje uwagi w tym zakresie.

Zobacz też: