Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto przypominające o podarowanej Polakom możliwości współdecydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. To właśnie 32 lata temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory do rad miast i gmin.

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP. Samorząd w skali kraju to nie tylko Urzędy, lecz także pracujące w nich tysiące osób, które na co dzień realizują zadania na rzecz lokalnych społeczności: na pierwszej linii jako burmistrzowie, wójtowie, starostowie, radni, lub niezauważalnie jako pracownicy urzędów miast oraz gmin, starostw. Samorząd to także miliony mieszkańców, którzy przez bezpośredni i pośredni udział w wyborze swoich przedstawicieli, stanowią fundamentalną podstawę demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim osobom obchodzącym swoje święto, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, pomyślności w realizacji planów, stabilizacji przepisów i szeroko rozumianych zmian na lepsze. Wyrażając uznanie i szacunek dla Państwa pracy, życzymy by kolejne lata wypełnione były sukcesami i motywacją do dalszej pracy na rzecz wzmocnienia samorządności i lokalnego rozwoju. Życzenia kierujemy również do wszystkich samorządów, z którymi nasze Miasto ma przyjemność pracować i współtworzyć nowe oblicze naszego regionu.