W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Urzędu z dniem 18 marca 2020 r. zawieszona zostaje działalność kas Urzędu Miasta Łuków. Uiszczenie podatków i opłat, w tym opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych możliwe jest tylko za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach i zawiadomieniach numery rachunków bankowych.

Informuję, że w przypadku naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat (np. w przypadku braku możliwości dokonania zapłaty poprzez bankowość elektroniczną) będzie możliwość złożenia przez podatnika stosownego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 poz. 900 z późn.zm.).

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.