Zarząd Związku Miast Polskich z uznaniem przyjmuje projekt Programu budowy 100 obwodnic, gdyż jego realizacja może znacząco wpłynąć na rozwój wielu miast i ich obszarów funkcjonalnych, ułatwiając tranzyt i równocześnie uspokajając ruch w miastach oraz umożliwiając dostęp do nowych terenów rozwojowych. Program budzi zrozumiałe emocje, ponieważ - co zrozumiałe - nie zawiera wszystkich oczekiwanych przez społeczności lokalne zadań, a także jest rozłożony na dwa okresy realizacyjne, co powoduje naciski na przeniesienie części zadań z okresu dalszego do bliższego.

W tej sytuacji szczególnej wagi nabiera ustalenie jasnych kryteriów uwzględnienia w nim różnych inwestycji drogowych i ich przestrzeganie. Niewątpliwie głównym kryterium powinno być natężenie ruchu pojazdów na modernizowanych odcinkach (sugerujemy zatem ujawnienie w zestawieniach danych GDDKiA o wynikach prowadzonych pomiarów). Biorąc pod uwagę priorytety realizowanej przez rząd Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju postulujemy także, by dodatkowym kryterium był potencjalny wpływ wybranych inwestycji na rozwój miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Miasta zwracają też uwagę na konieczność ujęcia w Programie ważnych obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich (Międzyrzec Podlaski, Ruda Śląska).

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że sposób realizacji ujętych w Programie zadań wymaga uzgodnienia z władzami lokalnymi, zwłaszcza gdy projektowana droga nadal przechodzi przez centrum miasta (Łuków), co rodzi określone skutki społeczno-gospodarczo-przestrzenne dla społeczności miejskiej.

Związek zebrał wnioski miast zainteresowanych zmianami w Programie, zawierające argumenty na rzecz ich uwzględnienia, nie rozsądzając ich wagi ani kolejności. Przedstawiamy je w kolejności alfabetycznej, licząc na ich rozpatrzenie przed ostatecznym ukształtowaniem listy i harmonogramu realizacji zadań:

 1. 1. Bieruń - zapewnienie połączenia istniejącego układu drogowego z budowaną drogą ekspresową S1;
 2. 2. Częstochowa - zapewnienie przeorganizowania obecnego, starego układu drogowego, w celu jego efektywnego dowiązania do autostrady A1;
 3. 3. Gliwice/Sośnicowice - efektywne dowiązanie istniejących dróg wojewódzkich do autostrady A4;
 4. 4. Konin - dokończenie budowy obwodnicy Konina w ciągu DK 25 (dotąd wykonana w latach 2008-12 niewielka część, wykazana w Programie jako cała zrealizowana inwestycja);
 5. 5. Kozienice - przeniesienie budowy obwodnicy w ciągu DK 79 z załącznika 2 do załącznika 1;
 6. 6. Krotoszyn - przyspieszenie realizacji obwodnicy w ciągu DK 15 oraz przeniesienie budowy obwodnicy w ciągu DK 36 z załącznika 2 do załącznika 1;
 7. 7. Kwidzyn - przeniesienie budowy obwodnicy Kwidzyna w ciągu DK 55 z załącznika 2 do załącznika 1;
 8. 8. Łuków - uzgodnienie zakresu inwestycji (DK 63) ujętej w Programie z władzami lokalnymi;
 9. 9. Mińsk Mazowiecki - zapewnienie dowiązania DK 50 z DK 92;
 10. 10. Nowa Ruda - ujęcie w Programie IV etapu obwodnicy w ciągu DW 381 (Droga Sudecka);
 11. 11. Ostrowiec Świętokrzyski - przeniesienie budowy obwodnicy w ciągu DK 9 z załącznika 2 do załącznika 1;
 12. 12. Pleszew - wyprowadzenie z miasta drogi krajowej DK 12 i jej efektywne dowiązanie do DK 11;
 13. 13. Poznań - budowa północnej obwodnicy Poznania w ciągu DK 92;
 14. 14. Racibórz - budowa wschodniej obwodnicy Raciborza w ciągu DK 45;
 15. 15. Sanok - modyfikacja Programu w zakresie przebiegu DK 28 między Sanokiem a drogą S19;
 16. 16. Sławków - budowa łącznika między Zespołem Kolejowych Terminali Przeładunkowych a drogą S1;
 17. 17. Strzelin - przeniesienie budowy obwodnicy Strzelina w ciągu DK 39 z załącznika 2 do załącznika 1;
 18. 18. Tarnów - budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa (DK 73);
 19. 19. Września - budowa obwodnicy Wrześni (DK 15 i DK 92) - modernizacja układu drogowego Aglomeracji Poznańskiej;
 20. 20. Zgierz - dodanie do zał. 2 budowy północno-wschodniej obwodnicy Zgierza (dowiązanie DK 71 do S14).

 

Poznań, 19 marca 2020 r.
Zygmunt Frankiewicz
PREZES ZWIĄZKU