Miasto Łuków planuje wesprzeć lokalnych przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. O szczegółach tzw. „pakietu wsparcia” mówił burmistrz Piotr Płudowski.

Decyzją burmistrza od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z możliwości obniżenia o 50% czynszu za dzierżawę należących do miasta nieruchomości, w których wykonywana jest działalność gospodarcza. Stosowny wniosek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a obniżka wysokości czynszu obejmować będzie okres obowiązywania epidemii koronawirusa.

DO POBRANIA:

Innym udogodnieniem jest możliwość odroczenia terminu płatności za dzierżawę lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a które są administrowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej. W tym przypadku - na wniosek zainteresowanych - Miasto oferuje możliwość przesunięcia terminu płatności do sierpnia bieżącego roku. Szczegółowych informacji udziela w tym zakresie ZGL w Łukowie (www.zgl.lukow.pl, tel. 25 798 25 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Miasto Łuków czeka też na rozstrzygnięcia ustawowe w ramach tzw. rządowej Tarczy Antykryzysowej oraz na możliwość m.in. czasowego zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku uiszczania podatków od nieruchomości, bądź czasowego odroczenia tych płatności. W mieście monitorowane są prace parlamentarne i w momencie uprawomocnienia rozstrzygnięć ustawowych, będą one wdrażane lokalnie w życie.

Ponadto w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i rosnącej liczby zachorowań, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Łuków oraz wszystkich osób korzystających ze strefy płatnego parkowania, na mocy zarządzenia burmistrza z dn. 27.03.2020 r. zawieszony do odwołania został pobór opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tejże strefie.

DO POBRANIA:

Osoby, które wstrzymały działalność gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, mają także możliwość zwolnienia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Żeby zostać zwolnionym z opłat, właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację w Urzędzie Miasta.

DO POBRANIA:

***

Ponadto w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, Miasto Łuków przekazało dotację w wysokości 60 tys. zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Formalną decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Łuków na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w poniedziałek 30 marca. Równolegle Miasto zakupiło za kwotę 5 tys. zł niezbędny sprzęt ochronny w walce przeciwko koronawirusowi i dokonało przekazania rzeczowego na potrzeby SP ZOZ w Łukowie.