Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie - mając na uwadze zaistniałą obecnie sytuację epidemiczną spowodowaną koronarirusem SARS-CoV-2 - wydał wytyczne dla administratorów budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Poniżej przedstawione zostały rekomendacje sanepidu dotyczące m.in. ograniczenia kontaktu między mieszkańcami,  a także dezynfekcji m.in. klatek schodowych, domofonów, itd.

Wytyczne PSSE w Łukowie zostały opracowane na prośbę burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego i w odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców o sposoby postępowania w kryzysowej sytuacji przez administracje wspólnot bądź Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W obecnej sytuacji epidemicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie rekomenduje:

 • załatwianie spraw z administracją bez osobistego kontaktu, kontakt zdalny za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie;
 • regulowanie comiesięcznych opłat mieszkaniowych drogą elektroniczną;
 • odwołanie zebrań rady mieszkaniowej;
 • zawieszenie prac remontowych i kontrolnych w mieszkaniach, odczyt liczników wody powinien być zgłaszany przez właścicieli telefonicznie kub drogą elektroniczną;
 • zorganizowanie pracy zmianowej lub zdalnej w celu ograniczenia szerzenia się zakażeń;
 • stworzenie systemu samopomocy sąsiedzkiej w zakresie pomocy osobom starszym i potrzebującym polegającej na dostarczeniu artykułów spożywczych, leków itp.;
 • wietrzenie klatek schodowych;
 • dezynfekcję min. 2 razy dziennie elementów należących do powierzchni wspólnych, tj. klamek, włączników świateł, poręczy, przycisków do wind, paneli sterujących domofonów, itd.;
 • mycie klatek schodowych powinno się odbywać z użyciem środków dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%);
 • Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej: maseczek i rękawiczek jednorazowych;

PSSE w Łukowie informuje, że konserwatorzy administracji osiedli powinni realizować zlecenia polegające na usuwaniu awarii bezpośrednio zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu. Jeżeli wizyta konserwatora jest niezbędna, administracja spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej, a także sami konserwatorzy powinni:

 • poprosić lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą;
 • poprosić lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą;
 • przestrzegać zasad bezpiecznej odległości (min. 1,5 - 2 m) od osób zamieszkujących lokal;
 • założyć rękawiczki jednorazowe podczas wykonywania czynności i wyrzucić je po odbytej wizycie do kosza na odpady;
 • umyć ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Natomiast mieszkańcy lokali w budynkach wielorodzinnych powinni na co dzień:

 • unikać dotykania poręczy schodów, na których mogą znajdować się wirusy;
 • unikać dotykania okolic twarzy dłońmi, które dotykały wcześniej klamki lub domofon;
 • często myć ręce;
 • zaprzestać witania się z sąsiadami przez uścisk dłoni;
 • zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 - 2 m);
 • unikać gromadzenia się we wspólnych częściach bloku (np. na klatkach schodowych);
 • rezygnować ze spotkań przed blokiem.

DO POBRANIA: