BO 2024: Bezpieczne przejście do bulwaru nad Krzną i ogródków działkowych

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpieczne przejście do bulwaru nad Krzną i ogródków działkowych”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

Opis zgłaszanego projektu:

Projekt zakłada wykonanie monitoringu oraz oświetlenia około 380-metrowego odcinka alei parkowej, prowadzącej od ulicy Stodolnej w kierunku bulwaru nad rzeką Krzną oraz ogródków działkowych ROD „Strumyk” oraz ROD „Promyk”. Projekt zakłada także niwelację ostrych elementów istniejącej nawierzchni ścieżki, a także wysypanie drobnego tłucznia (np. grysu) i jego uwałowanie.  

Lokalizacja:

Istniejąca aleja parkowa zlokalizowana od sklepu „Stokrotka” przy ul. Stodolnej do kładki na rzece Krznie (działki miejskie nr: 6126/2, 9595/2, 9595/5, 9595/7).

Uzasadnienie realizacji projektu:

Realizacja projektu znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa osób korzystających ze ścieżki (alejki), tj. działkowców, spacerowiczów, mieszkańców pobliskiego osiedla, osób udających się bulwarem np do supermarketów przy ul. Warszawskiej. Wykonanie oświetlenia i monitoringu sprawi, iż mieszkańcy nie będą bali się korzystać z alei w godzinach wieczornych i po zmroku. Z kolei poprawa nawierzchni sprawi, iż nie będą występowały przypadki przebicia opon np. w wózkach i rowerach. Umożliwi także wygodniejsze poruszanie się osób starszych bądź ograniczonych ruchowo (np. niepełnosprawnych).

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Oświetlenie (latarnie), monitoring, okablowanie - 60 000 zł
  2. Uzupełnienie nawierzchni, prace ziemne - 70 000 zł
  3. Dokumentacja projektowa (+ robocizna) - 10 000 zł

Łącznie: 150 000 zł