1 września zawyją syreny alarmowe

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że w piątek 1 września o godz. 12:00 w całym województwie lubelskim przeprowadzony będzie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy. Ma to związek z 84. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

W ramach cyklicznego treningu systemy alarmowe, wchodzące w skład systemów ostrzegania i alarmowania, zostaną uruchomione na jedną minutę.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania.

W związku z powyższym mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.