Najem powierzchni na Pływalni Krytej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie  informuje o możliwości wynajęcia 1 m² powierzchni usytuowanej na recepcji Pływalni Krytej „Delfinek” w Łukowie przy ul. Siedleckiej 56A, w celu prowadzenia działalności handlowej w zakresie ustawienia automatu wydającego gorące napoje.

Termin najmu od dnia 16.09.2023 r. do dnia 09.06.2024 r.

Formularz ofertowy należy złożyć do dnia 14.09.2023 r. do 12.00 do sekretariatu biura OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63.

Szczegółowe informacje: regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz projekt umowy dostępne w sekretariacie OSiR lub poniżej: