Biało-czerwone znicze dla przechodniów

Członkowie stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa zachęcają w okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych do pamiętania o zabytkowych i zapomnianych nagrobkach. W tym celu w poniedziałek 30 października rozdawali przechodniom biało-czerwone znicze z prośbą o zapalenie ich za kilka dni w miejscach, gdzie spoczywają m.in. zasłużeni łukowianie.

„Alternatywni” rozdawali znicze na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie. W sumie do rąk mieszkańców trafiło kilkaset symbolicznych biało-czerwonych „światełek”, a stowarzyszenie zachęcało do oddania szacunku także bohaterom przeszłości. Dziękowano też osobom, które dobrowolnie zadbały o porządek na zapomnianych nagrobkach. Zdaniem członków stowarzyszenia te wszystkie działania to lekcja historii i szacunku dla osób, które w przeszłości tworzyły lokalną społeczność.