Polacy ratujący Żydów - wystawa

W Łukowskim Ośrodku Kultury można obejrzeć wystawę "Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Wykorzystane zdjęcia pochodzą z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum w Przeworsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Wikimedia Commons oraz z prywatnych zbiorów.

Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaje i okoliczności pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Przedstawiona została pomoc zorganizowana (działalność „Żegoty”) oraz indywidualna, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów podczas zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich uratowanych przez Polaków.

Autorzy: dr hab. Elżbieta Rączy i Jakub Izdebski.
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz.
Opracowanie graficzne wystawy: Karol Czechowicz.
Recenzja: dr Aleksandra Namysło i dr hab. Filip Musiał.