Konkurs "Uśmiech Pana Boga 2023"

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież z placówek kulturalnych i oświatowych do udziału w XXIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga 2023”. Przesłuchania konkursowe odbędą się we wtorek 19 grudnia 2023 r. o godzinie 10:30 w sali widowiskowej ŁOK.

Celem konkursu jest popularyzacja dorobku poety. Wydarzenie dedykowane jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. W konkursie mogą być prezentowane utwory poetyckie i proza autorstwa ks. Jana Twardowskiego. Repertuar stanowią dwa utwory (wiersz i proza), może też być kolaż tekstów lub ich wykonanie łączne. We wszystkich przypadkach czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut.

Termin zgłoszeń upływa 30 listopada, a o możliwości występu decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz formularz RODO dostępne są na stronie internetowej Łukowskiego Ośrodka Kultury POD TYM ADRESEM