CUS: weź udział w projekcie "Polityka Senioralna EFS+"

Miasto Łuków w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt „Polityka Senioralna EFS+”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.5 Usługi społeczne.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 900 mieszkańców Łukowa w wieku 65 lat i więcej, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, chorobami wieku starszego, samotne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub znajdujące się w innej niekorzystnej sytuacji.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • usługi fizjoterapeutyczne
  • usługi pielęgniarskie
  • usługi opiekuńcze
  • usługi asystenckie
  • wsparcie psychologiczne
  • usługi pielęgnacyjne
  • usługi „Złota rączka"
  • usługi sąsiedzkie
  • pomoc prawna
  • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wartość projektu: 45 287 110,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE dla Miasta Łuków: 2 586 951,20 zł.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Łuków wynosi: 2 725 751,20 zł.

Okres realizacji projektu 01.09.2023 r. - 31.12.2025 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Centrum Usług Społecznych w Łukowie, (ul. Zdanowskiego 15) w celu uzyskania bliższych informacji lub zgłoszenia się do projektu.

DO POBRANIA: