Ankieta dla mieszkańców dotycząca mobilności

Na terenie powiatu łukowskiego trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa. W tym celu zwracamy się do mieszkańców z prośbą o uzupełnienie ankiety internetowej. Na odpowiedzi czekamy do 2 lutego.

Głównym celem prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców. Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i gmin i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

SUMP MOF Łukowa jest planem działań skierowanych do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa obejmuje on: miasto Łuków – jako ośrodek rdzeniowy oraz gminę Łuków i gminę Stanin – jako strefę zewnętrzną MOF Łukowa. SUMP MOF Łukowa obejmuje również powiat łukowski w granicach administracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa. SUMP MOF Łukowa ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak:

  • zanieczyszczenie powietrza,
  • hałas,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

  • transport publiczny,
  • rowery,
  • komunikacja piesza,
  • transport elektryczny.

GŁOS MIESZKAŃCÓW

Serdecznie zachęcamy mieszkańców powiatu łukowskiego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem: https://tiny.pl/cvs43

Zajmie to nie więcej niż 15 minut.

Wasza rola jest bardzo ważna, czekamy na Wasze odpowiedzi do 2 lutego 2024 r.