Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, o programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury i budżetu państwa, który w najbliższych latach będzie wspierał polski sektor rybacki.

Program realizowany będzie przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucją Zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ten został przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Budżet nowego programu to blisko 732 mln euro. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).

Szczegóły dotyczące programu są dostępne na stronie www.