Rekompensaty dla producentów rolnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie informuje o przyznawaniu i wypłacaniu rekompensat producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w terminie do 31 marca 2024 r. do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR. Formularze oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej Funduszu Ochrony Rolnictwa POD TYM ADRESEM.

Wniosek o przyznanie rekompensaty w 2024 r. należy złożyć - na formularzu opracowanym przez KOWR - do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Producent rolny, który wnioskuje o przyznanie rekompensaty odnośnie do kilku podmiotów, które nie zapłaciły mu za nabyte produkty rolne, składa wnioski na osobnych formularzach dla każdego z tych podmiotów.