Komitet Rewitalizacji: wzór formularza zgłoszeniowego i listy poparcia

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór przeprowadzony zostanie w dniach od 29 lutego do 29 marca 2024 r.

DO POBRANIA:

 Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia, obowiązującą kandydatów opisanych w pkt 1 ppkt 1 i 3 należy złożyć do dnia 29 marca 2024 r. (decyduje data wpływu):

Zobacz też: