89. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 21 marca 2024 r. (tj. czwartek) 89. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXXIX sesji Rady Miasta.
 3. Uroczyste wręczenie Panu Grzegorzowi Rzymowskiemu Odznaki Honorowej za Zasługi
  dla Łukowa.
 4. Przyjęcie protokołów z LXXXVII i LXXXVIII sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXXXVII sesji Rady Miasta.
 6. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
 7. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Łukowie w 2023 roku.
 8. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
 9. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2024-2027 za pomocą urządzeń liczących głosy oraz sporządzających wyniki głosowań oraz ustalenia Regulaminu głosowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łukowie
  w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk
  w Mieście Łuków w 2024 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii rzymskokatolickiej
  pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie na realizację zadań pn.: "Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie" oraz "Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  przy ul. Parkowej w Łukowie (dot. działek ozn. w ew. gruntów m. Łuków Nr 6319, Nr 6322, Nr 6325, Nr 6328, Nr 6331, Nr 6334, Nr 6337, Nr 6340, Nr 6343.).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  przy ul. Parkowej w Łukowie (dot. działek ozn. w ew. gruntów m. Łuków NR 8906,
  Nr 8907, Nr 6293, Nr 6294, Nr 6295, Nr 6297, Nr 6299/4, Nr 6299/5, Nr 6299/6, Nr 6299/7, Nr 6299/8, Nr 6303, Nr 6306, Nr 6309, Nr 6313, Nr 6319, Nr 6322, Nr 6325, Nr 6328, Nr 6331, Nr 6334, Nr 6337, Nr 6340, Nr 6343).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Łuków.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie.