Miejska odznaka dla Grzegorza Rzymowskiego

Grzegorz Rzymowski to kolejny posiadacz zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest Odznaka Honorowa za Zasługi dla Łukowa. Uroczyste wręczenie Odznaki dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki oraz założycielowi i dyrektorowi zespołu „Łukowiacy” odbyło się podczas sesji Rady Miasta w czwartek 21 marca.

Odznaka Honorowa to wyróżnienie, które zostało ustanowione przez Radę Miasta Łuków w poprzedniej kadencji samorządu. Nagroda ta przyznawana jest osobom lub podmiotom, których działalność niesie szczególne zasługi dla miasta lub którzy swoją aktywnością wybitnie promują Łuków i ziemię łukowską. Wniosek o Odznakę mogą napisać zarówno mieszkańcy jak i wszelkiego rodzaju organizacje, a następnie jest on weryfikowany przez specjalną komisję, w której pracują zarówno radni jak i miejscy społecznicy.

Tym razem Oznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa otrzymał Grzegorz Rzymowski. Uroczystość wręczenia tego wyróżnienia odbyła się na sesji Rady Miasta 21 marca. Odznakę wręczyli burmistrz Piotr Płudowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Okliński. Sylwetkę laureata przedstawili natomiast wiceprzewodniczący Rady Urszula Chruściel i Przemysław Suchodolski.

Grzegorz Rzymowski dziękując za otrzymane wyróżnienie, zadeklarował, że dalej będzie prowadził działalność nakierowaną na rozwój młodych mieszkańców Łukowa.

Sylwetka Grzegorza Rzymowskiego dostępna jest POD TYM ADRESEM.