III miejsce łukowianina w kraju

Krystian Onopiuk z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie został laureatem XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Podopieczny Alicji Burdach uczy się w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.

Łukowianin przeszedł najpierw etap okręgowy Olimpiady, który odbył się w Lublinie. Tytuł laureata na szczeblu ogólnopolskim zdobył w Jedlni Letnisku w powiecie radomskim, gdzie gościł od 7 do 9 czerwca. Jego osiągnięcie wymagało nie tylko głębokiej wiedzy, ale także wielkiej wytrwałości i pracowitości tym bardziej, że Krystian osiągnął III wynik  kraju.

Jak dodaje opiekun Krystiana Alicja Burdach, uczeń posiada nie tylko wyjątkowy talent, ale również niezłomną motywację do ciągłego doskonalenia się. Szkoła natomiast jest przekonana, że łukowianina czekają kolejne sukcesy w przyszłości.