Przetarg na wynajem miejsc targowych podczas odpustu św. Rocha

Dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem wyznaczonych miejsc targowych w dniach 16-18 sierpnia 2024 r. (tj. podczas Odpustu św. Rocha). Przetarg odbędzie się w czwartek 27 czerwca o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków (ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie).

Przetarg na wynajem wyznaczonych miejsc targowych ogłoszony został zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków Nr 55/2024 z dnia 22 maja 2024 roku. Mogą w nim wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Wadium należy wpłacać do 26 czerwca 2024 r. na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie (nr konta: 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290) lub w kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19, bądź w dniu przetargu (27 czerwca 2024 r.) w godzinach 12:00-13:00. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Regulamin przetargu i zasady handlu dostępne w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Łukowie (ul. Warszawska 19) oraz na stronie internetowej https://zgl.lukow.pl - POD TYM ADRESEM.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Łukowie (ul. Warszawska 19) lub telefonicznie tel. 25 798 25 54, 504 396 085 w godzinach 7.00-15.00.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.