Szukamy kierownika gospodarczego w SP nr 3 w Łukowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie ogłasza nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w placówce. Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in. kierowanie zespołem pracowników obsługi oraz planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac remontowych budynku i urządzeń szkolnych.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww. stanowisku, mogą składać niezbędne dokumenty listownie lub osobiście w terminie do 5 lipca. Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. O terminie i miejscu przeprowadzenia etapu II naboru kandydaci zostaną powiadomieni przez sekretarza Komisji telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Niezbędne dokumenty można pobrać POD TYM ADRESEM.