Ulice Kryńskiego i Wilczyńskiego odebrane

We wtorek 25 czerwca odbył się odbiór końcowy inwestycji drogowych na ul. Wilczyńskiego oraz Kryńskiego. Prace remontowe przez ostatnie miesiące realizowała łukowska firma Drogbud Sp. z o.o. Remont powyższych ulic był możliwy dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W sumie wyremontowanych zostało ponad 1,1 km nawierzchni ulic. Wykonano również nowe chodniki, prowadzono prace przy studzienkach deszczowych, a skrzyżowanie ulic Wilczyńskiego i Kryńskiego zyskało tzw. wyniesienie, by stać się bardziej bezpiecznym. Wykonawca prowadził również roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonał podbudowy pod parkingi, a także chodniki i wjazdy na okoliczne posesje. Ulice Kryńskiego i Wilczyńskiego oprócz nowej nawierzchni zyskały także nowe oznakowanie.

Na odbiór końcowy inwestycji, który miał miejsce 25 czerwca, przybyli przedstawiciele wykonawcy oraz inwestora, w osobach zastępcy burmistrza Mateusza Popławskiego, pracowników Urzędu Miasta, radnych oraz zarządcy drogi. Wszyscy obejrzeli wykonane prace oraz ocenili ich jakość. Podpisane zostały też stosowne dokumenty. Realizacja powyższych inwestycji była możliwa m.in. przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto Łuków pozyskało na ten cel łączną kwotę ponad 1 mln zł, co stanowi ok. 50% wartości inwestycji.