Program Wsparcia Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło nabory wniosków na operatorów krajowych w ramach „Programu Wsparcia Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży – Projekt Mały Mistrz” oraz programu „Sportowe Wakacje +”.

„Sportowe Wakacje +”

W ramach ogłoszonego naboru wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków do programu „Sportowe Wakacje +” można znaleźć na stronie MSiT

„Mały Mistrz”

Projekt „Mały Mistrz” jest skierowany do podmiotów o zasięgu ogólnopolskim (ze strukturami w każdym z województw), które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, mających doświadczenie w organizacji przedsięwzięć o takim charakterze. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSiT