27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku tego dnia wspominamy w sposób szczególny pierwsze całkowicie wolne i demokratyczne wybory w Polsce po II wojnie światowej – wybory do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Dziś mija dokładnie 30 lat od tamtego dnia. 

W skład Rady Miejskiej w Łukowie I kadencji (1990 - 1994) weszli:

 • Władysław Karaś - Przewodniczący Rady Miejskiej I kadencji
 • Janusz Piasecki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej I kadencji
 • Krzysztof Tymoszuk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej I kadencji
 • Stanisław Osypiński - Burmistrz Miasta (1990-1992)
 • Ryszard Ossowski - Z-ca Burmistrza
 • śp. Tadeusz Borkowski
 • śp. Jan Karwowski
 • śp. Włodzimierz Krakowski
 • śp. Henryk Kur
 • śp. Jerzy Mąka
 • śp. Adam Okręglicki
 • śp.Stanisław Pływacz
 • śp. Romuald Szajdziuk
 • Henryk Bownik
 • Alicja Cieszko
 • Piotr Giczela
 • Antoni Kęzik
 • Edward Leśniak
 • Zbigniew Lipiński
 • Dariusz Marciniuk
 • Anna Michalec
 • Zygmunt Piekarski
 • Józef Płudowski
 • Krzysztof Poreda
 • Marian Siemkowicz
 • Stefan Strzelczak
 • Anna Wiórkowska
 • Piotr Wysokiński