Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, moduł 3, II edycja.

Szczegółowy opis zadania: Zadania objęte wnioskiem dotyczą doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie. Szkoła posiada stołówkę szkolną, w której we własnym zakresie zapewnia posiłek złożony z dwóch dań gorących. Wsparcie finansowe zostanie wykorzystane między innymi na zakup zmywarki z wyparzaczem, szatkownicy do warzyw, szafy chłodniczo-mroźniczej, kuchni gazowej, patelni elektrycznej, innych urządzeń małego AGD, artykułów do wyposażenia kuchni i stołówki. Zostaną zakupione talerze, sztućce, stoliki, krzesła.

Całkowita wartość projektu: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100).

Przyznana kwota dotacji: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), co stanowi 80% całkowitej wartości projektu.

Wkład własny: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), co stanowi 20% całkowitej wartości projektu.