XXIX sesja Rady Miasta Łuków

Informujemy, że w poniedziałek 12 października 2020 r. zaplanowana została XXIX sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym. Obrady będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Początek obrad zaplanowano na godz. 17.00.

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Zamknięcie.

Szczegóły dotyczące sesji dostępne m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie eSesja.