Miejsca targowe przy cmentarzu

Burmistrz Miasta Łuków w Zarządzeniu Nr 144 /2020 z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie Miasta Łuków wyznaczył przy cmentarzu Świętego Rocha miejsca targowe i zezwolił na prowadzeniu handlu do dnia 08.11.2020 r.

Miejsca targowe, znajdujące się poza pasem drogowym, będą odpowiednio wyznaczone przy ul. Spokojnej, na placu położonym przy skrzyżowaniu ul. 700- lecia i ul. Wilczyńskiego, przy ul. 700-lecia.

Początkowo zezwolenie na prowadzenie handlu przy cmentarzu miało obowiązywać do 02 listopada br.