Opieka ZS nr 2 nad Cmentarzem przy ul. Strzelniczej przykładem współczesnego patriotyzmu

Listopad skłania do refleksji i zadumy nad upływającym czasem. Przypadające w tym miesiącu Święto 11 Listopada jest okazją do pogłębiania wiedzy o historii Polski i regionu oraz poznawania sylwetek ludzi, którzy walczyli za wolność Ojczyzny. Nie sposób nie pamiętać o poległych na Ziemi Łukowskiej, którzy spoczęli na Cmentarzu wojennym i wojskowym przy ul. Strzelniczej.

Mimo trwającej pandemii, i w tym roku społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, nie przerywając trwającej od ponad 20 lat tradycji opieki nad Cmentarzem przy ul. Strzelniczej, w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości oddała hołd żołnierzom poległym w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej, w ramach której rozegrała się Bitwa Warszawska, której 100 rocznica przypada w tym roku.

Długoletnia pielęgnacja Cmentarza wojskowego i wojennego przy ul. Strzelniczej oraz starania o przywrócenie należytego mu miejsca w świadomości żyjących nie ogranicza się do okolicznościowego palenia zniczy czy posprzątania żołnierskich kwater raz do roku z okazji 1 Listopada. Przede wszystkim to okazja do wykazania się współczesnym patriotyzmem i jest to jedno z wielu działań podejmowanych przez ZS nr 2 nie w ramach doraźnie ogłaszanych ogólnopolskich akcji edukacyjnych, ale w związku z realizowanym od wielu lat w szkole programem patriotyczno-obywatelskim. Jego celem jest przybliżenie społeczności szkolnej oraz usystematyzowanie wiedzy uczniów o wydarzeniach, miejscach i sylwetkach wybitnych Polaków związanych z odzyskaniem niepodległości w wymiarze państwowym, a przede wszystkim lokalnym. Uczniowie zapoznali się z historią Cmentarza oglądając prezentację multimedialną i wirtualnie odwiedzając groby bohaterów. Młodzież utrwaliła też wiedzę o wydarzeniach wojny polsko-bolszewickiej.

Kolejne przedsięwzięcia realizowane w ramach programu to: ,, BIEG 1920” - bieg pamięci ofiar wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku, który odbył się z inicjatywy p. Damiana Zawadzkiego oraz akcja ,,W ZS 2 patrioci na 102", która polega na upamiętnieniu 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez wykonanie 102 razy jednego z czterech ćwiczeń gimnastycznych. To działanie monitoruje p. Izabela Opolska. Na podsumowanie podjętych działań zaplanowano on-line ogólnoszkolny konkurs wiedzy ,,Obroniona Niepodległość”, którego organizatorkami są p. Agnieszka Tomasiak i p. Joanna Pucyk.

Koordynatorem programu patriotyczno-obywatelskiego realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie jest p. Agnieszka Tomasiak - nauczycielka historii.