Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, Stanisława Lewickiego, Stawki, 700-lecia, Andrzeja Struga, Dworcowej, Wrzosowej, Domaszewskiej, Glinki i w pobliżu Glinki, Królik, Farfak, Radzyńskiej, w okolicach ulic: Radzyńskiej, Świderskiej i Żelechowskiej oraz pomiędzy ulicami: Zygmunta Krasińskiego a Juliusza Słowackiego, Juliusza Słowackiego a Ks. Jerzego Popiełuszki, Jana Stanisława Majewskiego a Gołaszówiec, Kiernickich a Jana Kilińskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat. Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 17 listopada 2020 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski