Na początku czerwca br. ruszyła piąta edycja „JETRO CINEMA SUMMER”, czyli plenerowego kina w Łukowie. Pomysłodawcy cyklu, czyli Łukowski Ośrodek Kultury, Kino Łuków i „JETRO” Karol Walo zapraszają wszystkich miłośników sztuki filmowej do amfiteatru w parku miejskim w Łukowie na kolejne projekcje filmowe. Poniżej zaprezentowano tytuły filmów, które zostaną wkrótce wyświetlone w ramach kina "pod chmurką".

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości występowania burz na terenie całego województwa lubelskiego. Zagrożenie drugiego stopnia obowiązywać będzie od godz. 9:00 w poniedziałek 22 czerwca br. do godz.3:00 dnia 23 czerwca br. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 85%.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości występowania niebezpiecznych burz na terenie powiatu łukowskiego. Prawdopodobieństwo zjawiska oszacowano na 85%.

Urząd Miasta Łuków przypomina, że na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 4541 z późn. zm.) został wprowadzony limit odbioru odpadów zielonych w okresie od kwietnia do listopada w ilości dwóch worków/pojemników o pojemności 120 litrów na jedną nieruchomość zamieszkałą w zabudowie jednorodzinnej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków opublikowano prezentację – szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych. Zastrzega się, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.