Na ulicy Zimna Woda w Łukowie, a także ulicach bocznych powstaje gazociąg. Firma wykonująca inwestycję informuje, iż prace ziemne mogą zostać zakończone za około 2 tygodnie. Równocześnie władze samorządowe zachęcają mieszkańców do skorzystania z uruchamianego właśnie w mieście Programu Ograniczania Niskiej Emisji polegającego na dopłatach dla osób zmieniających źródło ogrzewania w domach jednorodzinnych z paliwa stałego na bardziej ekologiczne.

Działając na podstawie uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 3043) Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

Łukowski Ośrodek Kultury przygotował specjalny koncert dla mieszkańców spędzających czas w swoich mieszkaniach. W piątek 24 kwietnia mieszkańcy bloków przy ul. Kiernickich mogli usłyszeć znane piosenki wykonywane przez Antonio Fartusznego.

Do Urzędu Miasta w Łukowie wpłynął 24 kwietnia 2020 r. drogą mailową zanonimizowany wniosek o przekazanie danych osobowych (m.in. imion i nazwisk mieszkańców i ich numerów PESEL), mających zostać wykorzystanych do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Miasto Łuków w trosce o ochronę danych swoich mieszkańców nie udostępniło żadnych danych osobowych i poprosiło o wyjaśnienia dotyczące prawdziwości wniosku, a także wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania nadawcy w zakresie składania tego typu oświadczeń.

Trwają prace w ciągu ulicy Poważe w Łukowie. W miejscu tym wykonywana jest kanalizacja deszczowa, wkrótce budowany będzie też chodnik. Prace wykonuje Zarząd Dróg Miejskich, a termin realizacji zadania to koniec 2020 r.