"Duża" obwodnica Łukowa - zapraszamy na spotkanie

Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski zaprasza mieszkańców miasta na spotkanie informacyjne w sprawie tzw. "dużej" obwodnicy Łukowa. Rozmowy o nowej drodze zaplanowano w poniedziałek 26 września o godz. 15.00 w Łukowskim Ośrodku Kultury.

"Moje Małe Wierszobranie"

Łukowski Ośrodek Kultury zachęca do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim „Moje Małe Wierszobranie”, który odbędzie się 26 i 27 października w Łukowie. Zgłoszeń można dokonywać przez stronę internetową ŁOK.

Śladami Ignacego Łukasiewicza

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Ignacego Łukasiewicza. W ten sposób uhonorowano postać farmaceuty, naukowca, wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego. Również druhny i druhowie z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej podążyli tropami zasłużonego Polaka. Od 9 do 11 września we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie zorganizowali wycieczkę edukacyjną „Ignacy Łukasiewicz - jasna droga do sławy”.

Bieg Fair Play PKOl w łukowskich szkołach

Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej odpowiedział na zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i był organizatorem #Biegu Fair Play PKOl w Zespole Szkół nr 3 i Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie.

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków. Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.