Ogłoszenie - Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 25.11.2022 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Nasz Region z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Transmisja NA ŻYWO: 66. Sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 24 listopada 2022 r. 66. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Andrzejkowy turniej szachowy

Stowarzyszenie Szachistów ”Szachpol” przy współpracy z Miastem Łuków oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łukowie, zaprasza wszystkich chętnych na Andrzejkowy Turniej Szachowy.

Ogłoszenie - Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 23.11.2022 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza z siedzibą w Łukowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Komunikat w sprawie zdarzenia 18 listopada 2022 r.

W przeddzień ostatniego pożegnania śp. Ewy Kochańskiej, zmarłej tragicznie Komornik Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, burmistrz Piotr Płudowski wystosował komunikat potępiający zaistniałą na terenie miasta tragedię. Z treścią komunikatu można zapoznać się poniżej.