Kondolencje

Z dużym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci ś.p. Zofii Gomoły, wieloletniej nauczyciel oraz matki radnego Miasta Łuków, pana Grzegorza Gomoły.

2 maja. Biało-czerwone święto

2 maja w całym kraju świętowany jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to ustanowiono na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Zgodnie ze zwyczajem mieszkańcy całego kraju proszeni są o wywieszenie tego dnia biało-czerwonych flag na balkonach, w oknach lub przy domach.

Nabór Członków Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Łukowa

Miasto Łuków, Gmina Łuków, Gmina Stanin oraz Powiat Łukowski zawarli w dniu 12 marca 2021 r. Porozumienie gminno-powiatowe w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030” obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów (t.j. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 1917). Na mocy ww. porozumienia Burmistrz Miasta Łuków, Wójt Gminy Łuków, Wójt Gminy Stanin oraz Starosta Łukowski i Wicestarosta Łukowski określili zasady współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Łukowa.

Spędźmy razem Święto Trzeciego Maja

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łukowa oraz gości odwiedzające nasze miasto do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach upamiętniających uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja. W programie m.in. składanie kwiatów i wiązanek oraz biegi uliczne organizowane przez OSiR w Łukowie.

Ogłoszenie - UKS "Jedynka"

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 30.04.2024 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Łuków z siedzibą w Łukowie, ul. Partyzantów 15 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej.