Miasto Łuków popierając społeczną inicjatywę #zostańwdomu prosi mieszkańców o odpowiedzialne zachowanie w czasie panującej aktualnie trudnej sytuacji epidemicznej. Szczególny apel kierowany jest do osób starszych, którzy winni udawać się na zakupy, czy do apteki jedynie w sytuacjach naprawdę koniecznych. Poniżej wskazano dotychczasowe przedsięwzięcia samorządu miejskiego i jednostek podległych mające na celu ograniczenie występowania potencjalnych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w Łukowie.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. przemieszczania się, zapobiegającymi dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zawieszeniem, z dniem 26 marca 2020 roku, bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Łuków, informuję przedstawicieli komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów na członków OKW na terenie Miasta Łuków można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Urząd Miasta Łuków zawiesza od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

Przedsiębiorcy, którzy wstrzymali działalność gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, nie muszą płacić za wywóz śmieci. Żeby zostać zwolnionym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację. W przypadku, gdy deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej przez nas działalności są inne firmy), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji. 

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, wprowadza się zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków na rok szkolny 2020/2021.