W Parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która ma na celu uporządkowanie i wzmocnienie efektywności strategii planowania i zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Jednym ze sprawozdawców planowanych do wdrożenia przepisów był Sławomir Skwarek, reprezentujący Ziemię Łukowską Poseł na Sejm RP. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zainicjowanie prac nad strategią ponadlokalną w powiecie łukowskim, gdzie liderem i koordynatorem tych prac jest Miasto Łuków.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim przygotowali prezentację omawiającą wsparcie z programów pomocowych dla przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych, szpitali oraz rolników i osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne. W prezentacji znalazły się informacje m.in. dla beneficjentów środków unijnych, którzy mają trudności z realizacją swoich projektów, jak również dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem epidemii.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie przypomina o charytatywnej akcji „Możesz na nas liczyć”, która polega na niesieniu pomocy potrzebującym osobom w czasie epidemii koronawirusa. Z pomocy wolontariuszy skorzystać można bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Jak informują organizatorzy, zachowane zostaną wymagane standardy sanitarne.