Uwaga na oblodzenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie informuje o I stopniu ostrzeżenia przed oblodzeniem i przymrozkami, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego w piątek, 2 lutego 2024 r.

Informacja Burmistrza Miasta Łuków z dn. 1.02.2024 r.

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i  realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 z późn. zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łuków wniosku złożonego przez Parkowa Projekt Prosta Spółka  Akcyjna z siedzibą ul. Wyszyńskiego 12/10, 21-400 Łuków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów m. Łuków Nr 6319, 6322, 6325, 6328, 6331, 6334, 6337, 6340, 6343 położonych przy ul. Parkowej w Łukowie.

Informacja Burmistrza Miasta Łuków z dn. 1.02.2024 r.

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 z późn. zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łuków wniosku złożonego przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, 21-404 Trzebieszów Drugi 33 o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów m. Łuków Nr 8906, Nr 8907, Nr 6293, Nr 6294, Nr 6295, Nr 6297, Nr 6299/4, Nr 6299/5, Nr 6299/6, Nr 6299/7, Nr 6299/8, Nr 6303, Nr 6306, Nr 6309, Nr 6313, Nr 6319, 6322, 6325, 6328, 6331, 6334, 6337, 6340, 6343 położonych przy ul. Parkowej w Łukowie.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. Stanisława Brzóski i Cieszkowizna  oraz w pobliżu ulicy Bolesława Prusa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Pierwsza potańcówka za nami

Ponad 150 osób wzięło udział w miejskiej potańcówce zorganizowanej dla starszych mieszkańców naszego miasta. Zabawa odbyła się w sobotę 27 stycznia w hali sportowej przy ul. Partyzantów, a ze sceny rozbrzmiały zarówno współczesne przeboje, jak i ponadczasowe klasyki.