Olimpijczyk z dwoma brązami

W miniony weekend w Ciechanowie odbyły się 31. Mistrzostwa Polski Kobiet i 94. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w podnoszeniu ciężarów. Brązowe medale w tych zawodach wywalczyli sztangiści Olimpijczyka Łuków Andżelika Młynarczyk i Łukasz Ławecki.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość położona w Łukowie przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego oznaczona jako działka Nr 7071/9 o pow. 602 m2 (KW Nr LU1U/00011956/5). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 800 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Szukamy kierownika gospodarczego w SP nr 3 w Łukowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie ogłasza nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w placówce. Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in. kierowanie zespołem pracowników obsługi oraz planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac remontowych budynku i urządzeń szkolnych.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 od 4 lipca 2024 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łuków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz zostanie również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łuków.

Minister Infrastruktury w Łukowie

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak gościł z roboczą wizytą w Łukowie. W sobotę 29 czerwca rozmawiał z przedstawicielami samorządu na temat ważnych dla naszego miasta inwestycji kolejowych i drogowych.