Decyzje podatkowe - informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia, że w dniach od 12 lutego do 29 lutego 2024 r. na terenie miasta Łuków upoważnieni przez Burmistrza Miasta pracownicy będą doręczać mieszkańcom Łukowa decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2024.

Ogłoszenie - Karate drogą do sukcesu

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 7.02.2024 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Łukowski Klub Karate Kyokushin „Mawashi” z siedzibą w Łukowie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Stypendia i nagrody sportowe na 2024 r. przyznane

Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski przyznał stypendia sportowe na rok 2024 wyróżniającym się zawodnikom oraz trenerom reprezentującym miasto. W sumie doceniono 31. Wyboru stypendystów dokonano dzięki pracy specjalnej Komisji powołanej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Od 19 lutego zmiana kursu na linii Ł3

Urząd Miasta Łuków informuje, iż z dniem 19.02.2024 r. zmianie ulega jeden kurs na linii Ł3 komunikacji miejskiej, relacji Łapiguz - Farfak.

Fotograficzne święto miłości

Pokażcie jak kochacie siebie nawzajem i jak kochacie nasze miasto! Zapraszamy mieszkańców Łukowa do wykonania fotograficznej pamiątki w dzień zakochanych 14 lutego. Tego dnia, na Placu Solidarności i Wolności pojawi się namiot z profesjonalnym fotografem, który będzie wykonywał darmowe zdjęcia wszystkim zakochanym. Ponadto chętni będą mogli wziąć udział w losowaniu voucherów na walentynkową kolację.