ŁBO '2025: ważne terminy

Od 5 do 19 sierpnia mieszkańcy Łukowa będą mogli składać propozycje zadań do zrealizowania przez Miasto ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Poniżej prezentujemy ważne terminy, które powinny zapamiętać osoby chcące wziąć udział w kolejnej edycji tego typu inicjatywy w naszym mieście.

Wyłożeniu do publicznego wglądu

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 lipca 2024 r. o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykłada się projekt ww planu.

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła nabór wniosków do projektu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.

Nowa Rada Sportu już funkcjonuje

W poniedziałek, 22 lipca swoją pracę zainaugurowała Rada Sportu, czyli gremium doradcze, którego celem jest doradzanie burmistrzowi Łukowa w pracach związanych z rozwojem sportu oraz kultury fizycznej. Radę tworzy 10 osób będących przedstawicielami funkcjonujących na terenie naszego miasta klubów i stowarzyszeń sportowych, a także przedstawicieli Urzędu Miasta Łuków. Osoby te swoją pracę będą wykonywać społecznie.

Wypowiedz się o propozycji rozkładu jazdy

Trwa okres wakacyjny, w trakcie którego kursuje linia Ł1 komunikacji miejskiej. Niezależnie od tego w Urzędzie Miasta trwają prace związane z ustaleniem rozkładów jazdy na liniach Ł2, Ł3 i Ł4, które będą obowiązywać od września bieżącego roku. W związku z powyższym Urząd zwraca się do mieszkańców z prośbą o wyrażenie opinii i uwag na temat proponowanych rozkładów jazdy.