Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26.03.2024 r. o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wiosenne mistrzostwa na "Delfinku"

Ponad 220 pływaków wzięło udział w wiosennych Mistrzostwach Łukowa w pływaniu pamięci Andrzeja Rogalińskiego, które zorganizował m.in. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. Zawody zorganizowano 22 marca na pływalni „Delfinek”.

Miejska odznaka dla Grzegorza Rzymowskiego

Grzegorz Rzymowski to kolejny posiadacz zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest Odznaka Honorowa za Zasługi dla Łukowa. Uroczyste wręczenie Odznaki dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki oraz założycielowi i dyrektorowi zespołu „Łukowiacy” odbyło się podczas sesji Rady Miasta w czwartek 21 marca.

Uwaga na przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie informuje o I stopniu ostrzeżenia przed przymrozkami, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego.

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 - 2030

Trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030 (MOF Łukowa).