Miasto Łuków planuje wesprzeć lokalnych przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. O szczegółach tzw. „pakietu wsparcia” mówił burmistrz Piotr Płudowski.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, iż od 1 do 13 kwietnia 2020 r. zostaje czasowo zawieszona działalność Terenowego Oddziału Centrum Krwiodawstwa zlokalizowanego w Łukowie.

Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski zwrócił się do mieszkańców z informacją dotyczącą ostatnich wydarzeń w mieście. Na nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych burmistrz mówił m.in. o zwolnieniu z poboru opłat w strefie płatnego parkowania w Łukowie, a także o pakiecie wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią koronawirusa.

Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski informuje o zawieszeniu do odwołania pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Łuków. Poniżej treść Zarządzenia: