Prawie 340 osób na Bezpiecznym Peletonie!

Blisko 340 osób wzięło udział w tegorocznej edycji „Bezpiecznego Peletonu”. Wspólny przejazd rowerzystów, który odbywał się w sobotę 16 września był rekordowy w 12-letniej historii imprezy.

Konkurs recytatorski dla przedszkolaków

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na XXIII Powiatowy Turniej Recytatorski dla Przedszkolaków „Moje Małe Wierszobranie”, który odbędzie się 25 i 26 października.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19 września 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość niezabudowana położona pomiędzy ul. Telimeny a ul. Rolniczą oznaczona jako działka Nr 10832/2 o pow. 6 136 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00041289/7; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 534 000 zł netto.

Utrudnienia w ruchu podczas Bezpiecznego Peletonu

Uwaga kierowcy! Z powodu organizacji w sobotę 16 września „Bezpiecznego Peletonu” czyli przejazdu zorganizowanej grupy rowerzystów po ulicach naszego miasta, następować będą czasowe ograniczenia ruchu pojazdów. Za utrudnienia przepraszamy!