Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19 września 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

200 lat dla pani Barbary!

Pani Barbara Gumiela to mieszkanka Łukowa, która 22 września świętowała swoje setne urodziny. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili Kierownik USC w Łukowie Jadwiga Skwarek oraz burmistrz Piotr Płudowski.

BO 2024: znamy zwycięzcę głosowania!

Znamy zwycięski projekt Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Tym razem mieszkańcy naszego miasta zadecydowali, aby część pieniędzy przeznaczyć na zakup nowych drzew i nasadzenia roślin.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, , że w dniu 25.09.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej, z siedzibą w Łukowie ul. ks. Wyszyńskiego 20, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nowotwory głowy i szyi - Środa z Profilaktyką

Czy wiesz, że długotrwała chrypka i problemy z połykaniem mogą być objawem nowotworu? Wczesne wykrycie zwiększa szansę nawet na całkowite wyleczenie. Około 90 procent chorych na nowotwory głowy i szyi podaje w wywiadzie palenie tytoniu, fajek bądź cygar.