Wystawa „nasTROJE" w ŁOK

Pierwsza w 2023 r. wystawa w Łukowskim Ośrodku Kultury. Tym razem swoją twórczość i „oddolne” podejście do sztuki zaprezentuje malarka Monika Napiórkowska. Wernisaż prac zaplanowano 5 stycznia o godz. 19.00 w Galerii PROwizorium placówki.

Warsztaty i koncert Live Duet

Pod koniec grudnia w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty instrumentalne oraz koncert formacji Live Duet. Warsztaty zrealizowano w ramach zadania publicznego sfinansowanego przez Miasto Łuków.

Spektakl kabaretowo-teatralny w ŁOK

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl teatralno-kabaretowy „I co Pan wyprawia...?”. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 21 stycznia o godz. 18:00 w sali widowiskowej ŁOK.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków o Naborze Wstępnych Zgłoszeń Proponowanych do Aplikowania o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wstępnych zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Otwarty konkurs ofert - kultura fizyczna i sport

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXVI/486/2022 Rady Miasta Łuków z 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i jednocześnie zaprasza do składania ofert.