11 Listopada w Województwie Lubelskim

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego! 

Gra giełdowa w „Kościuszce”

Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie kontynuują realizację projektu "Być jak Eugeniusz Kwiatkowski - ekonomia jak z płatka." Wspominając związaną z naszym miastem postać polityka II Rzeczypospolitej, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego i planu rozbudowy portu w Gdyni, druhny i druhowie uczą młodzież o ważnych zagadnieniach gospodarczych. Ten projekt edukacji ekonomicznej wspiera Narodowy Bank Polski. W dn. 4 i 5 listopada 2021 r. zostało zrealizowane kolejne przedsięwzięcie.

Pełny skład Łukowskiej Rady Seniorów

Anna Tymińska i Grzegorz Niebrzegowski uzupełnią skład Łukowskiej Rady Seniorów. Osoby te dołączą do 9 innych osób, które wyłonione zostały w drodze losowania.

XLVI sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 14:30 odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

"Wychodzę z sieci" - profilaktyka w praktyce

Razem możemy więcej - warto to potwierdzić. Miasto Łuków, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, Fundacja Cegiełkowo „Pasja i Pomoc” i Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 2, 3, 5, Zespołu Placówek oraz Rzemieślniczej Branżowej Szkoły w Łukowie wspólnie zrealizowali cykl warsztatów profilaktycznych, podczas rozmawiali z młodzieżą o tzw. „sieci zagrożeń”, czyli nałogom i zagrożeniom, które mogą niepostrzeżenie opleść młodego człowieka, jeśli tkwi on w duchowym bezruchu.