Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego złożyło wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony. Miasto Łuków otrzyma dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Wojewoda Lubelski podpisał z Miastem Łuków dwie umowy na realizację zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki dofinansowaniu na łączną kwotę 1.347.171,00 zł przebudowane zostaną 4 miejskie ulice: Browarna, Laskowskiego, Kanałowa i Pastewnik.

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wznawiam bezpośrednią obsługę interesanta w budynku głównym Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na specjalny koncert „Dla Mam” w wykonaniu łukowskiej orkiestry dętej. Transmisja koncertu na żywo we wtorek 26 maja 2020 roku o godz. 17:00 na Facebooku Łukowskiego Ośrodka Kultury.